+370 5 2136577 info@proventus.lt

STRAIPSNIAI/ PUBLIKACIJOS

2009-03-17

VMI viršininko 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-12 (Žin, 2009, Nr. 18 – 725) pakeistos ir papildytos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklės. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos...

2009-03-17

Nr. (18.18-31-1)-R-2528, 2009-03-17. DĖL PAJAMŲ NATŪRA (GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO) Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio...

2008-12-08

LR FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO NUSTATYMO 2009 m. PIRMAJAM KETVIRČIUI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S 2008 m. gruodžio 8 d. Nr. 1K-421 DĖL DELSPINIGIŲ...

2008-12-01

Dėl avansinio mokesčio mokėjimo Deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka: 1. Einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai; 2. Vienetai, kurių praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 100 tūkst. litų...

2008-11-14

VMI parengė GPMĮ 20 str. 2, 5, 6, 10, 11, 12 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą. GPMĮ 20 str. 2, 5, 6, 10, 11, 12 dalių redakcija įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d. Komentaro pakeitimą (2008-11-14 raštas Nr. (18.18-31-1)-R-9740)...
Puslapis 2 of 212

Archyvas

Kategorijos