+370 5 2136577 info@proventus.lt

2008-12-08

LR FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO NUSTATYMO 2009 m. PIRMAJAM KETVIRČIUI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S 2008 m. gruodžio 8 d. Nr. 1K-421 DĖL DELSPINIGIŲ...

2008-12-01

Dėl avansinio mokesčio mokėjimo Deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka: 1. Einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai; 2. Vienetai, kurių praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 100 tūkst. litų...

2008-11-14

VMI parengė GPMĮ 20 str. 2, 5, 6, 10, 11, 12 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą. GPMĮ 20 str. 2, 5, 6, 10, 11, 12 dalių redakcija įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d. Komentaro pakeitimą (2008-11-14 raštas Nr. (18.18-31-1)-R-9740)...
Puslapis 3 of 3123