+370 5 2136577 info@proventus.lt

2012-02-29

Pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.). Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo  įstatymas (2011 12 21 Nr. XI-1828, Žin., 2011 12 31, Nr. 163-7742)....

2012-02-29

Pakeistas Žemės mokesčio įstatymas (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d., pereinamasis laikotarpis iki 2017 m.) Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 12 21 Nr. XI-1829, Žin., 2011 12 31, Nr. 163-7743). Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė...

2009-03-31

VMI parengta, Registracijos Nr. (18.2-31-2)-R-3024, 2009-03-31 nauja leidinio ,,Ar reikia registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju“ redakcija. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), informuoja, kad...

2009-03-30

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO BEI PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO BEI PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO. Registracijos Nr. (18.26-31-1)-R-3017,...

2009-03-18

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. VA-23 (Žin., 2009, Nr. 28-1124) pakeista Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma ir jos priedo FR0572A forma bei deklaracijos pildymo ir pateikimo taisyklės....
Puslapis 2 of 3123