+370 5 2136577 info@proventus.lt

books2

2012 m. kovo 5 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-30 patvirtinta nauja Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos (toliau – Ataskaitos forma) užpildymo taisyklių redakcija. VMI raštas 2012-03-09 Nr. (21.54-28)-R-2337.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2012 m. kovo 5 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-27

„Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1376) patvirtinta nauja Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos (toliau – Ataskaitos forma) užpildymo taisyklių redakcija.

Vienetas ataskaitos formą turi teikti, jei su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) turėjo sudaręs sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių vieno/vienos vertė buvo lygi arba didesnė kaip 300 000 Lt, arba turėjo sudaręs vienarūšių ir/ar nevienarūšių sandorių ir/ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 300 000 Lt, arba buvo asocijuotam asmeniui suteikęs ir/arba iš jo gavęs paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 300 000 Lt. Sandorio ir/ar ūkinės operacijos vertė yra nustatoma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Nustatant asocijuotą asmenį, vadovaujamasi PMĮ 2 str. 8 dalimi.

Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklės.