+370 5 2136577 info@proventus.lt
african_land_scape
VMI viršininko įsakymas „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių”
Įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių” pakeitimo
(2011 12 30 Nr. VA-142, Žin., 2012 01 04, Nr. 1-45).

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 51, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 711, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 631, 781, 891 straipsniais įstatymą, pakeistos Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės.

Kaip numato įstatymas, registravimosi PVM mokėtoju riba padidinta iki 155 000 litų.

Atsižvelgiant į tai, kad prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda tik dėl prekių ir paslaugų tiekimo šalies teritorijoje (anksčiau buvo – ir šalies teritorijoje ir už jos ribų), tai nustatant 155 000 Lt atlygio ribą neatsižvelgiama į atlygį gautą tiekiant prekes (teikiant paslaugas ) už šalies teritorijos ribų.

PVM pakeitimai 2012 m. plačiau VMI puslapyje.