+370 5 2136577 info@proventus.lt
kedes1_1
Sugriežtinta tantjemų bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skyrimo tvarka (įsigalioja 2012 m. sausio 6 d.)
 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
 (2011 12 22 Nr. XI-1890, Žin., 2012 01 06, Nr. 4-113).
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio pakeitimo įstatymu sugriežtinta tantjemų skyrimo tvarka. Tantjemų, išmokamų bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, dydis susietas su dividendų, išmokamų bendrovės akcininkams, dydžiu.
Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 6 dalyje nustatytas apribojimas, kad metinėms išmokoms (tantjemoms) bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, taip pat darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams galima skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno, papildytas nuostata, kad tantjemoms skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip 1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.