+370 5 2136577 info@proventus.lt
miskas_ziema_3
Pakeistas Žemės mokesčio įstatymas (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d., pereinamasis laikotarpis iki 2017 m.)
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas
(2011 12 21 Nr. XI-1829, Žin., 2011 12 31, Nr. 163-7743).

Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė Žemės mokesčio įstatymą ir jį išdėstė nauja redakcija, kuri įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

Pagal ligi tol galiojančią tvarką, žemės mokestinė vertė lygi tam tikrai nominaliai vertei, apskaičiuotai pagal LRV 1993 08 03 nutarimą Nr. 603 „Dėl žemės mokesčio” ir LRV 1999 02 24 nutarimą Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos”, o mokesčio tarifas – 1,5 procento šios mokestinės vertės.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos žemės mokesčio įstatymo nuostatos, pagal kurias žemės mokestinė vertė yra lygi žemės vidutinei rinkos vertei arba vertei, nustatytai atlikus individualų žemės vertinimą, o mokesčio tarifą savivaldybės savo teritorijoje gali nustatyti nuo 0,01 iki 4 procentų šios mokestinės vertės.

Atsižvelgiant į tai, kad žemės vidutinė rinkos vertė gali stipriai skirtis nuo ligi tol naudotos nominaliosios vertės ir siekiant išvengti staigaus žemės mokesčio padidėjimo, numatytas 5 metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu mokestis didinamas palaipsniui, kasmet pridedant po 20 procentų skirtumo tarp buvusios mokestinės vertės ir pagal naująją įstatymo redakciją nustatytos mokestinės vertės.

Žemės ūkio paskirties žemei numatytos specialios nuostatos, kurios netaikomos apleistoms žemės ūkio naudmenoms:
– žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35.
– pereinamuoju laikotarpiu mokesčio už žemės ūkio paskirties žemę, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę, suma 2013–2017 metų mokestiniais laikotarpiais visais atvejais neviršija vieno lito už vieną arą.

Apleistomis žemės ūkio naudmenomis laikomi sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.