+370 5 2136577 info@proventus.lt
VMI viršininko 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-12 (Žin, 2009, Nr. 18 – 725) pakeistos ir papildytos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklės.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-12 (Žin, 2009, Nr. 18 – 725) pakeistos ir papildytos Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2002, Nr. 100-4487).

Registracijos Nr. (18.26-31-1)-R-2034, 2009-03-02

Informacija: Valstybinė mokesčių inspekcija.