+370 5 2136577 info@proventus.lt
LR FINANSŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO NUSTATYMO 2009 m. PIRMAJAM KETVIRČIUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
Į S A K Y M A S 2008 m. gruodžio 8 d. Nr. 1K-421
DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO NUSTATYMO 2009 m. PIRMAJAM KETVIRČIUI

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 99 straipsniu Finansų ministras šiuo įsakymu nustatė:

nuo 2009 m. sausio 1 dienos 2009 metų pirmajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydį 0,04 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

Informacija: Valstybės žinios, 2008-12-13, Nr. 143-5719