+370 5 2136577 info@proventus.lt
Dėl avansinio mokesčio mokėjimo
Deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka:

1. Einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai;

2. Vienetai, kurių praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 100 tūkst. litų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).

Nuostatos taikytinos nuo 2009-01-01:

Vienetai, kurių praėjusių mokestinių metų apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 1 milijonas litų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą) einamaisiais mokestiniais metais avansinio pelno mokesčio nemoka.

Apskaičiuojant avansinį pelno mokestį mokesčio mokėtojas privalės atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą.

Informacija: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos