+370 5 2136577 info@proventus.lt
wall2_1
Pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.).

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo  įstatymas (2011 12 21 Nr. XI-1828, Žin., 2011 12 31, Nr. 163-7742).

2012 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatos, pagal kurias fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė, viršijanti 1 milijoną litų, apmokestinama 1 procento mokesčio tarifu.

Vieno milijono litų neapmokestinamoji vertė taikoma visam nekilnojamajam turtui, kuris nuosavybės teise priklauso šeimos nariams arba yra jų įsigyjamas. Taikant šią nuostatą, šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.“

VMI raštas Nr. (18.40-31-1)- R-14.