+370 5 2136577 info@proventus.lt

2012-03-14

2012 m. kovo 5 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-30 patvirtinta nauja Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos (toliau – Ataskaitos forma) užpildymo taisyklių redakcija. VMI raštas 2012-03-09 Nr. (21.54-28)-R-2337. Valstybinė...

2012-03-02

  Dėl leidinio„,Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“ naujos redakcijos 2012-02-28. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad atsižvelgdama į mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą reguliuojančių...

2012-03-02

VMI prie FM informuoja, kad parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalies komentarą. 2012-02-28 raštas Nr. (18.18-31-1)-R-1927. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) informuoja,...

2012-03-01

Sugriežtinta tantjemų bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skyrimo tvarka (įsigalioja 2012 m. sausio 6 d.)  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio pakeitimo įstatymas  (2011 12 22 Nr. XI-1890, Žin., 2012 01 06, Nr. 4-113). Lietuvos...

2012-03-01

VMI viršininko įsakymas „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių” Įsigalioja 2012 m. sausio 1 d. VMI viršininko įsakymas Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie...
Puslapis 1 of 3123